.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانتست های غیر مخرب  (Non Destructive Test)  به ۴ گروه تقسیم بندی می شوند: ۱- بازرسی چشمی (VT) 2- تست مایعات نافذ (PT) 3-تست مغناطیسی (MT) 4- تست آلتراسونیک (UT)تست های غیر مخرب  (Non Destructive Test)  به ۴ گروه تقسیم بندی می شوند: ۱- بازرسی چشمی (VT) 2- تست مایعات نافذ (PT) 3-تست مغناطیسی (MT) 4- تست آلتراسونیک (UT)    ۱- بازرسی چشمی (Visual Test) اهداف : پیدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل : تخلخل (PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه و فلز جوش (L.O.F)…

امروز سه شنبه 31 فروردین 1400
لینک دوستان