.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانکف کاذب نام کالائی است که به قرینه سقف کاذب نامگذاری شده و به کفی اطلاق می گردد که کف اصلی سازه ساختمانی نیست و جهت افزایش ارتفاع محل تردد به کمک پایه هائی بر کف اصلی طبقات نصب شده است . . کف کاذب,

امروز یکشنبه 05 بهمن 1399
لینک دوستان