.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانزیربنا : ۳۶۵۳ متر مربع تعداد طبقات : ۷ طبقه تعداد طبقات زیرزمین : ۳ طبقه کاربری طبقات زیرزمین ۲- و ۳- : پارکینگ کاربری طبقات زیرزمین ۱- و همکف : تجاری کاربری طبقات ۱ و ۲ و ۳ : پارکینگ کل متراژ : ۲۵۵۷۱ متر مربع تعداد پارکینگ تامین شده در هر طبقه : ۱۱۵ پارکینگ تعداد کل پارکینگ تامین شده : ۵۷۸ پارکینگ تعداد کل واحدهای تجاری : ۳۳۹ واحد این نقشه ها بعنوان نقشه های اولیه طراحی شده اند و بعلت عدم توجیه اقتصادی تکمیل نشده اند. در ضمن این نقشه ها به شهرداری مرکزی تهران ارائه شده اند و در کمیسیون ماده ۵ و…

امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
لینک دوستان