.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران کلیات  قبل از اقدام به پی سازی ساختمان باید اطمینان حاصل گردد که در طرح و محاسبات نکات زیر رعایت شده باشد :  الف – نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی  ب – نشست زمین ناشی از حرکت ولغزش کلی در زمینهای ناپایدار  پ – نشست ناشی از ناپایداری زمین بر اثر گود برداری خاکهای مجاور و حفر چاه.   ت – نشست ناشی از ارتعاشات احتمالی که از تاسیسات خود ساختمان با ابنیه مجاور آن ممکن است ایجاد شود.

امروز یکشنبه 05 بهمن 1399
لینک دوستان