.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراندر ادامه انیمیشن انواع روش های بهسازی خاک را دانلود خواهید نمود. تعداد این انیمیشن ها 10 عدد می باشد و به امید مفید بودن. بهسازی خاک جهت افزایش ظرفیت باربری خاک های ضعیف انجام می گیرد. روش های موجود در این انیمیشن عبارتند از:   Dry Soil Mixing Dynamic Compaction Injection Systems for Expansive Soils Rigid Inclusion Vibro Compaction Vibro Concrete Columns Vibro Piers Vibro Replacement - Bottom Feed Vibro Replacemnt - Top Feed Wet Soil Mixingدانلود انیمیشن انواع روش های بهسازی خاک

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان