.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران  همیشه برای مهندسین ناظر که به ساخت و سازهای ساختمان نارت میکنند مقدار و نوع مصالح استفاده شده اهمیت بالائی داشته و دارند به خصوص تعداد و نوع میلگردهائی مه در زیر بتن ها استفاده می شوند تا آنجا که حتی گاهی جهت بررسی دقیق ، مجبور به همیشه برای مهندسین ناظر که به ساخت و ساز ساختمان ها نظارت می کنند، مقدار و نوع مصالح استفاده شده اهمیت بالایی داشته و دارد. به خصوص تعداد و نوع میلگردهایی که در زیر بتن ها استفاده می شوند. تا آنجا که حتی گاهی جهت بررسی دقیق، مجبور به تخریب قسمتهایی از ساختمان می…

امروز جمعه 04 تیر 1400
لینک دوستان