.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران        سیستم یکپارچه بتن مسلح سیستمی است بر پایه قالب های بتنی که تنها در پروژه های انبوه سازی به دلیل حجم سرمایه گذاری اولیه و با استفاده از تکنولوژی های روزدنیا قابل توجیه پیدا می کند . شرکت کیسون این پروژه را در ونزوئلا  انجام  داده است که در زیر   سیستم یکپارچه بتن مسلح صنعتی  سیستمی است بر پایه قالب های بتنی که  تنها در پروژه های انبوه سازی به دلیل حجم سرمایه گذاری اولیه و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا توجیه پیدا میکند شرکت کیسون این پروژه را…

امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
لینک دوستان