.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراناين هم يك پروژه ارشد از درس اندكنش خاك و سازه كه جناب آقاي مهندس محمدرضا كشاورز از دانشگاه صنعتي شريف براي ما ارسال كرده اند كه در آن به حل يك مسئله از اين درس پرداخته ميشود ضمن تشكر از اين عزيز شما را به دريافت اين پروژه در ادامه دعوت ميكنمدانلودپروژه ارشد حل يك مسئله از اندركنش خاك و سازه

امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
لینک دوستان