.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانگزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل: ۱) آزمایش خزش ۲) آزمایش خیز تیر های خمیده ۳) آزمایش پیچش تا حد گسیختگی ۴) آزمایش خمش تیر های مستقیم ۵) آزمایش پیچش الاستیک ۶) آزمایش کمانش ۷) آزمایش کشش ۸) آزمایش پیچش مقاطع توخالی جدار نازک ۹) آزمایش ضربه دانلود گزارشکار http://www.30vil.net/wp-content/uploads/2012/04/aze-moqavemat.zip

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان