.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران   231 نکته مهم و ضروری عمرانی که بایستی بدانید با ختصار و وِزگیهای سقف چوبی الف : ) قبلا عمل کلاف کشی روی دیوار انجام میگیرد   ب) عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام میگیرد   ج ) فاصله ده تیر از 50 سانتیمتر  231 نکته مهم و ضروری عمرانی که بایستی بدانید با ختصار و وِزگیهای سقف چوبی الف : ) قبلا عمل کلاف کشی روی دیوار انجام میگیرد   ب) عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام میگیرد   ج ) فاصله ده تیر از 50 سانتیمتر 231نکته مهم و ضروری عمرانی که بایستی بدانید  باختصار ویژگیهای…

امروز جمعه 04 تیر 1400
لینک دوستان