.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران   231 نکته مهم و ضروری عمرانی که بایستی بدانید با ختصار و وِزگیهای سقف چوبی الف : ) قبلا عمل کلاف کشی روی دیوار انجام میگیرد   ب) عمل تراز کردن سقف در کلاف گذاری انجام میگیرد   ج ) فاصله ده تیر از 50 سانتیمتر231 نکته مهم عمرانی,

امروز پنجشنبه 13 آذر 1399
لینک دوستان