.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران  دراین قسمت با مهمترین مباحث و موضوعات عمرانی آشنا میشوید . مساحت زمین : مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتاً در سند یا صورت مجلس تفکیک قیدشده است یا‌آن دسته از اراضیکه ابعاد آن ها بدون اندازه و حدودی بوده و مساحت زمین از مساحت زمین: مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتاً در سند یا صورتمجلس تفکیک قید شده است یا‌آن دسته از اراضی که ابعاد آن ها بدون اندازه و حدو حدودی بوده و مساحت در سند قید نشده ، مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.)   مساحت زیربنا:…

امروز جمعه 04 تیر 1400
لینک دوستان