.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانبررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر ضریب رفتار سازه های متداول فولادی ( اسکلت فلزی ساختمان)  امروزه بخش عمده ای از طراحی لرزه ای در آیین نامه ها براساس روش استاتیک معادل وتعیین برش پایه طراحی از طیف خطی می باشد. برای تعیین برش پایه طراحی از ضرایب به نام ضریب اصلاح رفتار و یا ضریب رفتار استفاده می شود. این ضریب در واقع اعمال کننده فلسفه طراحی لرزه ای می باشد. با تغییرکوچکی در این ضریب برش پایه می تواند به مقدار زیادی تغییرکند. در آیین نامه های کنونی این ضریب بیشتر براساس قضاوت مهندسی تعیین شده است…

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان