.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانعلت نامگذاری این نوع تیر به نام تیر لانه زنبوری ، شکل این تیر پس از بریدن و جوش دادن دوباره است . این تیرها در طول جان خود دارای فضاهای توخالی هستند که مشابه لانه زنبور است ؛ به همین علت به آنها تیر لانه زنبوری می گویند . علت نامگذاری این نوع تیر به نام تیر لانه زنبوری ، شکل این تیر پس از بریدن و جوش دادن دوباره است . این تیرها در طول جان خود دارای فضاهای توخالی هستند که مشابه لانه زنبور است ؛ به همین علت به آنها تیر لانه زنبوری می گویند . هدف از انجام این کار این است که تیر بتواند لنگر خمشی بزرگتری…

امروز جمعه 04 تیر 1400
لینک دوستان