.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران میکروسیلیس و ژل میکروسیلیس میکروسیلیس و ژل میکروسیلیس برای تولید یا بتن آب بند ، بتن با مقاومت بالا پر مقاومت، و ژل های میکروسیلیس و میکروسیلیکا جهت تولید بتن نفوذ ناپذیر و برای استفاده در ملات و گروت. ژل میکروسیلیس در روش ویژه ثبت اختراع شده تولید می شود. ژل میکروسیلیس با افزایش مقاومت در بتن در برابر عوامل مخرب فیزیکی و شیمیایی محیطی عمر یک سازه بتنی افزایش میدهد.ژل میکروسیلیس,میکروسیلیس,

امروز یکشنبه 28 دی 1399
لینک دوستان