.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراناین پاورپوینت شامل توضیح درباره ی انواع سدها اعم از سدهای خاکی، سدهای لاستیکی سدهای بتنی ، وزنی ، قوسی ، پشت بند دار است و کاربردهای هر یک تشریح شده است.در مورد انواع سر ریز ها نیز توضیح داده شده است.     این پاورپوینت شامل توضیح درباره ی انواع سدها اعم از سدهای خاکی، سدهای لاستیکی سدهای بتنی ، وزنی ، قوسی ، پشت بند دار است و کاربردهای هر یک تشریح شده است.در مورد انواع سر ریز ها نیز توضیح داده شده است.  سدهای خاکی:سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می…

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400
لینک دوستان