.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانایران – معماری- مدرنیته- سنت- معمار – آسمان-ستاره تصور من این است: معماری مدرن ایران  که در دوره اواسط  قاجار و پهلوی اول سر برآورد از دل سنت آمده بود ودر  آسمان معماری مدرن ایران آن زمان ستاره هایی چون .وارطان- گابریل گورکانیان –سیحون –فرمانفرمائیان- فروغی –و امانت و… را در خود جای داده بود  در میان تمامی این ستاره ها و انبوه ستاره هایی که ذهن نگارنده د رحال حاضر خالی از این نامی هاست یکی را می توان یافت  که در عنفوان جوانی به ستاره…

امروز سه شنبه 31 فروردین 1400
لینک دوستان