.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانانواع سقف مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر برشمرد : مقاومت و پایداری آن در برابر نیروهای وزن خود و بارهایی که قرار است سقف تحمل نماید که عمده ترین آن در بام بار برف می باشد مقاومت در برابر آب و هوا : سقف باید به وسیله مصالح عایق مانع از عبور رطوبت به داخل فضا شود .   دوام قطعات و اجزای مختلف تشکیل دهنده سقف در برابر فرسودگی. انواع سقف مهم ترین ویژگی های یک سقف را می توان به ترتیب زیر برشمرد : مقاومت و پایداری آن در برابر نیروهای وزن خود و بارهایی که قرار است سقف تحمل نماید…

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400
لینک دوستان