.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراناز این ماشین برای زنگ زدایی و برس زنی سطح داخلی لوله ها استفاده میشود که بایستی بعدا با یک قشر سیمانی اندود شود.قبل از ساختن این ماشین از روش سندبلاست استفاده میشد که غالبا بصورت دستی انجام میگرفت که نه تنها بسیار پر هزینه بود سرعت و ایمنی آن نیز بسیار پایین بود.  طراحی و ساخت ماشین برس زنی   از این ماشین برای زنگ زدایی و برس زنی سطح داخلی لوله ها استفاده میشود که بایستی بعدا با یک قشر سیمانی اندود شود.قبل از ساختن این ماشین از روش سندبلاست استفاده میشد که غالبا بصورت دستی انجام میگرفت…

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400
لینک دوستان