.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانویژگی های برنامه : ۱٫ رایگان ! ۲٫ کد باز (Open Source) ۳٫ بر پایه برنامه Microsoft Excel 2003 ۴٫ بر اساس فهرست بهای ۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۵٫ محاسبه اتوماتیک برگه های مالی فصل ها ۶٫ محاسبه اتوماتیک حمل مصالح (فصل ۲۸ ابنیه و ۲۰ راهسازی) ۷٫ محاسبه اتوماتیک ریز مالی فصل ها و برگه مالی کل ۸٫ برگه آنالیز ردیف ها ۹٫ محاسبه ردیف ها طبق بخشنامه جدید مناقصه ها ، سازمان مدیریت ۱۰٫ محاسبه اتوماتیک ردیف های حمل عملیات خاکی در فهرست راه کاستی های برنامه : ۱٫ نیاز به پاک کردن دستی ردیف های بی استفاده…

امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
لینک دوستان