.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران این پروژه توسط نرم افزار Land انجام شده است. شامل محاسبات دستی قوس های افقی و قائم و خروجی های نرم افزار و همچنین محاسبات تخمین حجم عملیات خاکی میباشد.پروژه راهسازی دکتر بهبهانی,دکتر بهبهانی,

امروز شنبه 04 بهمن 1399
لینک دوستان