.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانتعریف : بطوركلي در مواجه با خاكهاي مسئله دار نظير خاكهاي سست با قابليت باربري كم،نشست پذيري زياد،روانگرا، خاكهاي دستي و ... دو راه پيش روي مهندسي ژئوتكنيك قرار دارد: تعریف : بطوركلي در مواجه با خاكهاي مسئله دار نظير خاكهاي سست با قابليت باربري كم،نشست پذيري زياد،روانگرا، خاكهاي دستي و ... دو راه پيش روي مهندسي ژئوتكنيك قرار دارد: الف: استفاده از المانهاي باربر در خاك ب: بهسازي و اصلاح خواص فيزيكي- مكانيكی توده خاک هريك از راه حل هاي فوق داراي روشها و مشخصات مربوط به خود مي باشند كه طي ساليان متمادي…

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400
لینک دوستان