.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران برج های دوقلوی البَحُر در ابوظبی برای جدیدترین برج های دوقلوی ابوظبی به نام "البَحُر"، شرکت Aedas Architects یک نمای پاسخگو به این شرایط اقلیمی طراحی نموده است که طرح آن برگرفته از سایه بان های مشبک سنتی اسلامی به نام "مشربیه" میباشد.  برج های دوقلوی البَحُر در ابوظبی برای جدیدترین برج های دوقلوی ابوظبی به نام "البَحُر"، شرکت Aedas Architects یک نمای پاسخگو به این شرایط اقلیمی طراحی نموده است که طرح آن برگرفته از سایه بان های مشبک سنتی اسلامی به نام "مشربیه" میباشد.  یک نگاه اجمالی…

امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
لینک دوستان