.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراناین سیستم متشکل از دیوارها و سقف‌های بتن‌آرمه پیش ساخته توخالی است و در دسته بندی سیستم‌های پیش ساخته بتن مسلح قرار می‌گیرد.در این سیستم دیوارها علاوه بر تحمل بارهای مرده و زنده وارده از طریق سقف‌ها، بارهای جانبی را نیز تحمل می‌نمایند . قطعات پیش ساخته از کارخانه به کارگاه منتقل شده و به کمک اتصالات تر(درجا)به هم متصل می‌شوند .اتصال دیوارها به یکدیگر در ارتفاع به صورت پیوسته نبوده و تنها از طریق المان‌های مرزی تعبیه شده در دو انتهای دیوارها صورت می‌گیرد.…

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان