.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانالياف PVA نسبتاً داراي استحکام و مدول الاسيتيسيته بالاتري در مقايسه با ديگر الياف آلي معمول مورد استفاده که به صورت وسيع براي تقويت محصولات سيمان بکار ميروند، دارند. اين الياف داراي مدول الاسيتيسيته بالا و همچنين مقاومت در برابر ازدياد طول بالايی هستند. الياف PVA نسبتاً داراي استحکام و مدول الاسيتيسيته بالاتري در مقايسه با ديگر الياف آلي معمول مورد استفاده که به صورت وسيع براي تقويت محصولات سيمان بکار ميروند، دارند. اين الياف داراي مدول الاسيتيسيته بالا و همچنين مقاومت در برابر…

امروز سه شنبه 31 فروردین 1400
لینک دوستان