.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانتنها چند روز باراني براي ترميم پلي كه از اين مواد بتني جديد ساخته شده ، كافيست . اين رخداد توسط بتن خود ترميم شونده ممكن مي گردد. مواد بتني جديد (خود ترميم شونده) كه در تحقيقات ماه اخير (آوريل 2009) محققان و اساتيد دانشگاه ميشيگان ، معرفي و منتشر گرديد در شرايط اعمال خشم ، در آن تنها ترك هاي ريز خمشي حاصل مي گردد، در حاليكه با وارد آمدن همان ميزان تغيير شكل خمشي به بتن هاي غير مسلح سنتي (معمولي ) شاهد شكست و فروپاشي عمده خواهيم بود. تنها چند روز باراني براي ترميم پلي كه از اين مواد بتني جديد ساخته…

امروز سه شنبه 31 فروردین 1400
لینک دوستان