.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانخلاصه: وقوع زلزله هاي متعدد در طول تاريخ گذشته استانبول، باعث بروز خسارات مالي و صدمات جاني فراواني شده است. با پذيرش اين واقعيت تلخ، بايد احتمال بروز حوادث مشابه و وقوع زلزله هاي بزرگ در هر لحظه مد نظر باشد. با وقوع زلزله، بيشترين آسيب در بناهاي قديمي با مصالح بنايي و سنگين روي مي دهد. پيشگيري از خرابي اين بناها در برابر زلزله و نگهداري آن براي نسلهاي آينده الزامي است زيرا اين بناها يکي از ابعاد مدنيت انساني را تشکيل مي دهند و محصول تاريخ مدني و ميراث يک ملت ميباشد به اين علت اقدام به فعاليتهاي…

امروز سه شنبه 31 فروردین 1400
لینک دوستان