.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران  دانشگاه سمناناستاد : دکتر شفابخشمحمد ایمانی صابر بادرودی - فوق لیسانسراه و ترابری مطلب بسیار مناسب برای علاقمندان به راهسازی و روسازی (با تشکر از مهندس صابر بادرودی)روشهای مختلف محاسبات با حل نمونه هایی از آنها : شامل : روش CBR - روش انستیتو آسفالت - روش NCSA - Road note-29 روش - روش نشانه گروه - Road note-31 روش - روش موبیل -روش شل - روش اشتو - روش BCEOM   دانشگاه سمناناستاد : دکتر شفابخشمحمد ایمانی صابر بادرودی - فوق لیسانسراه و ترابری مطلب بسیار مناسب برای علاقمندان…

امروز سه شنبه 31 فروردین 1400
لینک دوستان