.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانعنوان پایان نامه : بررسی مدل تزریق در میل مهار های روش Soil-Nailing و بررسی اثرات ان در بهبود مقاومت برشی خاک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته سازه - عمران پژوهشگر : محمد نوران بخش اساتید راهنما و مشاور : دکتر محمد حسین امین فر ، دکتر ارسطو ارمغانی بهمن 1381 چکیده : در این پایان نامه یک مطالعه و تحقیق تجربی و آزمایشگاهی درباره مدل کردن تزریق در میل مهارهای مورد استفاده جهت مسلح کردن خاک و اندرکنش مابین خاک و میل مهارهای تزریقی گذرانده از سطح برش…

امروز یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
لینک دوستان