.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران  دلایل تدوین راهنمای روش ملی طرح مخلوط بتن:پس از تدوین روش ملی طرح مخلوط بتن به منظور آشنایی بهتر و تسلط دست اندركارانطرح مخلوط بتن با جهت استفاده از آن، لازم دیده شد تا راهنمایی برای روش ملی تهیهگردد. همچنین با توجه به موارد مذكور راهنمای روش ملی طرح مخلوط بتن تدوین شدهمچنین نرم افزار آن نیز تهیه گردید.در متن راهنما نكاتی وجود دارد كه در متن اصلی وجود ندارد و به نوعی علاوه بر هدایتاستفاده كنندگان، اطلاعات تكمیلی را در اختیار قرار می دهد. این موارد عبارتند از:- ارائه حاشیه امنیت م قاومت برای…

امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
لینک دوستان