.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراناین کتاب اطلاعاتی درباره ی تحلیل، طراحی، و ساخت دیوار های میخ گذاری شده در خاک، در کاربرد های بزرگراهی، ارائه می دهد. هدف اصلی، فراهم نمودن روش ها و رهنمودهای استوار و ساده برای شاغلین در این زمینه، که به آنان امکان تحلیل، طراحی، و ساخت ایمن و اقتصادی را بدهد. تمرکز اصلی روی تکنیک های میخ گذاری در خاک می باشد که در آمریکا در اجرا رایج است.      Nailing,استحکام بخشی خاک,خاکبرداری,محافظ ریزش خاک,میخ در دیوارهای خاکی,نیلینگ,پایداری،سازه،معین،نامعین،تکیه گاه،صلب،مفصلی،گیردار،قاب،نیرو،استاتیک،دوبعدی،سه…

امروز سه شنبه 04 آذر 1399
لینک دوستان