.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانآموزش نوار ابزار   این دکمه یک مرحله قبلی را معکوس می کند یعنی آخرین عملیات انجام شده توسط شما را معکوس می کند.  Redo   این دکمه آخرین عملیات لغو شده توسط فرمانUndo را برمی گرداند.     آموزش نوار ابزار Undo این دکمه یک مرحله قبلی را معکوس می کند یعنی آخرین عملیات انجام شده توسط شما را معکوس می کند.   Redo   این دکمه آخرین عملیات لغو شده توسط فرمانUndo را برمی گرداند.     Select and Link   این دکمه اشیاء انتخابی را به یکدیگر مرتبط می کند یعنی(Link)…

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان