.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران1. طراحی و اجرای سازه فلزی   مشکل اصلی آسیب پذیرى لرزه ای ساختمانها ، عدم استفاده صحیح از دانش فنی در مراحل طراحی و اجرا می باشد. دستورالعملهای اتصالات جوشکاری شده و ضوابط طراحی ساختمانهای فولادی، گاهی در طراحی و اجرا سهل انگاری میشود. لذا بایستی سطح معلومات فنی این افراد افزایش یافته و نیز مکانیزمی براى اعمال قاطعیت اجرایی و کنترل امر در نظر گرفته شود و البته طوری که حقوق مهندس ناظر حفظ شده و مسئولیتها به درستی تقسیم گردد.   ساختمانهای فولادی بخش قابل توجهی از ساخت و ساز در ایران را تشکیل…

امروز یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
لینک دوستان