.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران1- دیوار چینی اطراف زمین (محصور کردن)2- خاکبرداری پی ¬ (شالوده ¬ها و شناژها)3- آماده سازی بستر (شفته ریزی یا بتن مگر)4- آجر چینی ( قالب بندی)5- آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها ( بیس پلیت ها)6- بتن ریزی پی7- نگهداری بتن پی8- نصب اسکلت فلزی9- اجرای سقف تیرچه بلوک10- نگهداری بتن سقف11- دیوارچینی داخلی1- دیوار چینی اطراف زمین (محصور کردن)2- خاکبرداری پی ¬ (شالوده ¬ها و شناژها)3- آماده سازی بستر (شفته ریزی یا بتن مگر)4- آجر چینی ( قالب بندی)5- آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها ( بیس پلیت…

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400
لینک دوستان