.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراندر پروژه حاضر یک ساختمان ۴ طبقه بتنی با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود. مشخصات کامل ساختمان در نقشه های موجود در این پروژه مشخص است. سیستم  باربر ثقل این ساختمان دال بتنی و سیستم باربر جانبی قاب خمشی با شکل پذیری متوسط و دیوار برشی در دو جهت می باشد. تمامی نقشه های معماری ، سازه ای و توضیحی اجرایی این پروژه در انتهای فایل pdf موجود می باشد.در پروژه حاضر یک ساختمان ۴ طبقه بتنی با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود. مشخصات کامل ساختمان در نقشه های موجود در این پروژه مشخص است. سیستم …

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان