.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانکارآموزی احداث ساختمان مسکونی اسکلت بتنی امروز هم با یک گزارش کارآموزی دیگر در درخدمت کاربران عزیز هستیم. دوره کارآموزی فرصتی مناسب برای آشنایی با محیط کار و کسب یک تجربه کاری بسیار مفید که می تواند تاثیر بسزایی در آینده شغلی داشته باشد می باشد. محل کارآموزی احداث ساختمان اسکلت بتنی در شهر اصفهان خیابان ولی عصر دوم جنب مدرسه راهنمایی شهید اژه ای بود. فهرست مطالب :مقدمهدستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاههاپی کنیگودبرداریپیاده کردن نقشهبتون مگرقالب بندی فونداسیونآرماتوربندیاجرای میلگردهای همبندی…

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400
لینک دوستان