.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران  پروژه ای که پیش روی شماست ، پروژه راهسازی ایست که انجام داده ام و مرتب و منظم و کامل می باشد که می تواند راهنمای خوبی برای دوستانی باشد که در حال گذراندن این واحد هستند ، ضمنا توجه کنید که این پروژه خالی از اشکال نمی باشد پیشاپیش از دوستانی که اشکالات و نواقص آن را تذکر می دهند سپاسگزارم.         پروژه ای که پیش روی شماست ، پروژه راهسازی ایست که انجام داده ام و مرتب و منظم و کامل می باشد که می تواند راهنمای خوبی برای دوستانی باشد که در حال گذراندن این واحد هستند ، ضمنا…

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400
لینک دوستان