.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران  دانلود رایگان حفاري مكانيزه در محيط هاي شهري و كنترل كيفيت نقل قول : • تاريخچه توسعه و تكوين TBM• مزاياي استفاده از TBM• زمين شناسي و ژئوتكنيك مسير تونل• اجزاي TBM• انواع TBM قابل استفاده در محيط هاي شهري• انتخاب ماشين حفارمناسب• تنظيم فشار جبهه كار و كنترل نشست• كنترل كيفيت• قطعات بتني پيش ساخته (سگمنت)• كف سازي تونل• ابزاربندي و رفتارنگاري جهت پيشگيري مخاطرات حفاري تونل   دانلود رایگان حفاري مكانيزه در محيط هاي شهري و كنترل كيفيت,

امروز چهارشنبه 05 آذر 1399
لینک دوستان