close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
طراحی تیرچه کرومیت به روش تنش مجاز (ASD
.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراندر این فایل شما با مراحل طرح یک اتصال گیردار جوشی در قاب خمشی با شکل پذیری متوسط بر طبق ضوابط مبحث دهم از مقررات ملی آشنا می­شوید . در مواردی که مبحث دهم از مقررات ملی ضابطه ای ارائه نکدر این فایل شما با مراحل طرح یک اتصال گیردار جوشی در قاب خمشی با شکل پذیری متوسط بر طبق ضوابط مبحث دهم از مقررات ملی آشنا می­شوید . در مواردی که مبحث دهم از مقررات ملی ضابطه ای ارائه نکرده است از آیین نامه های معتبر دنیا (به عنوان نمونه AISC ) استفاده شده است . دانلود رده است از آیین نامه های معتبر دنیا (به عنوان…

امروز چهارشنبه 02 مرداد 1398