.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران1-مهاربند ضربدری:این نوع مهاربند که به همکاربند همگرا نیز معروف می باشد،حالتی است که دو عضو مهاربند به صورت قطری زوایای متقابل یک دهانه را به هم متصل نمایند. انواع باد بند: مطابق پیوست 2 آینن نامه 2800 انواع مهاربندها به صورت زیر می باشد. 1-مهاربند ضربدری:این نوع مهاربند که به همکاربند همگرا نیز معروف می باشد،حالتی است که دو عضو مهاربند به صورت قطری زوایای متقابل یک دهانه را به هم متصل نمایند.   2-مهاربند قطری:حالتی که فقط یک قطر داخل چشمه وجود داشته باشد. 3-مهاربند ٧ و ٨ :در این نوع مهاربندها،دو…

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان