.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران              استانداردهای ملی ایران   ردیفعنوانتاریخدانلود 1 بتن آماده - روش آزمون برای تعیین مقدار آب   2 بتن آماده - روش آزمون برای تعیین مقدار سیمان   3 بتن آماده - تعیین ویژگی بتن بوسیله پیمانه حجمی و طرح اختلاط   4 بتن آماده - ویژگی ها   5 فولاد برای تسلیح و پیش تنیدن بتن - روش های آزمون - قسمت سوم : فولاد پیش تنیده   6 سنگدانه - قابلیت انبساط پذیری به روش بررسی تغییر طول منشورهای بتنی، ناشی از واکنش سنگدانه ها با قلیائی ها -…

امروز یکشنبه 22 فروردین 1400
لینک دوستان