.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانضوابط و الزامات شهرداری • ضوابط معماری • صدور پروانه • نحوه محاسبه تراکم ساختمانی • قوانین شهرداری • ضوابط شهرداری • طرح تفصیلی • قانون نوسازی و عمران شهری‌ قوانین و آیین نامه های نظام مهندسی • قانون‌ نظام ‌مهندسي‌ و كنترل‌ ساختمان‌ • آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مصوب بهمن ماه 1375» • آئين‌‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان • آئين‌نامه…

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان