.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران6) در طراحي سازه اي اين سيستم، مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ايران با عنوان "طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه" مد نظر قرار گيرد و در طراحي، ساخت، نصب و اجراي اعضا و اتصالات قطعات پيش ساخته، رعايت آخرين ويرايش آئين نامه ACI318و راهنماي طراحي PCI الزامي است.7) در صورت تعبيه اعضاي مرزي در ديوارهاي برشي بتن مسلح، ضروري است اين اعضا به صورت درجا اجرا شوند و در نظر گرفتن ستون هاي پيش ساخته قاب به عنوان اعضاي مرزي مورد تاييد نميباشد.8) در نظر گرفتن تمهيدات لازم در هنگام بتن ريزي در محل اتصال تيرها به ستو…

امروز جمعه 04 تیر 1400
لینک دوستان