.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانضوابط و الزامات 1) U-BOOT نوعى قالب ماندگار از جنس پلى پروپيلن براى ساخت سقف هاى بتن مسلح دوطرفه مجوف به شمار مى رود.2) در طراحى و اجراى سقف هاى حاصل از اين روش، رعايت كليه الزامات مربوط به طرح لرزه ا‌ى، مطابق با 2800-84 و ويرايشهاى بعد از آن، الزامى است. استاندارد در صورتيكه اين سقف به عنوان دال تخت مدنظر قرار مى گيرد، استفاده از ديوار برشى در طرح لرزه ا‌ى الزامى است.3) رعايت كليه ضوابط مبحث نهم مقررات ملى درخصوص طرح و محاسبه سقف ها الزامى است.4) تحليل و طراحى قطعات بتن مسلح، به همراه…

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان