.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراندال بتن آرمه معمولی                                                        دال مجوف دوپوش (یوبوت) امروزه از دالهای تخت بتنی با آرماتورگذاری معمولی می توان در دهانه های بزرگ استفاده نمود . تغییرات جدید انجام شده در آیین نامه های طراحی و امکان استفاده از تکنولوژی های جدید باعث کاهش وزن دال و هزینه های اجرایی آن شده است. برخی از پیشرفت های انجام شده در زمینه تکنولوژی…

امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
لینک دوستان